News

Informacion i plotë ligjor dhe i detajuar mbi 11 kategori të ndryshme tatimpaguesish, DPT-BERZH

September 11th, 2018

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) me mbështetjen e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka ndërmarrë një fushatë të gjerë informimi për tatimpaguesit nëpërmjet krijimit të platformave të informimit që ofrojnë informacion të plotë dhe të detajuar mbi 11 kategori të ndryshme tatimpaguesish (Njoftim i DPT, shtator 2018).

Mungesa e informacionit të përditësuar të tatimpaguesve mbi legjislacionin dhe detyrimet tatimore është raportuar pranë Sekretariatit …

Read More >>

National park of Thethi, Northern Albania

On Informality in Tourism

September 3rd, 2018

In its upcoming meeting (late September 2018), Albania Investment Council will discuss ‘Informality and Competitiveness in the Tourism Sector’. In this framework, the Secretariat is conducting an analysis to identify and highlight main business concerns and provide relevant recommendations to address issues related to informality in the sector. The focus of the Technical Note will be mainly on the main …

Read More >>

Picture: Unknown Lady Justice on the Old Bailey in London

Some models of Investor Grievance Mechanism

August 3rd, 2018

Secretariat of Albania Investment Council publishes a material prepared in the framework of Investment Council Meeting XIII (18 June 2018), where it was discussed the “Legal Framework on Investments, Current Debates and Challenges.” Purpose of the meeting was to discuss the current legal framework on investments and to facilitate the process of preparing a legal framework harmonized with good international …

Read More >>

Investment Council – For a Simplified Legal Framework ‘On Investments’

June 18th, 2018

Tirana, 18 June 2018 / On Monday, Albania Investment Council (IC) held a regular meeting chaired by the Minister of Finance and Economy, Mr Arben Ahmetaj, with the special participation of EBRD Vice President, Mr Alain Pilloux, and new EBRD Director for Western Balkans, Ms Zsuzsanna Hargitai. In the agenda of this meeting was ‘Legal Framework on Investments in Albania, …

Read More >>

Launching of the Regional Investment Reform Agenda for the Western Balkans Six (RIRA)

June 4th, 2018

In May 2018, in Tivat, Montenegro, Ministers of Economy of the six Western Balkan countries approved a Ministerial Statement, in the framework of the implementation of Regional Multi-Annual Plan (MAP REA). Regional Investment Reform Agenda (RIRA), part of REA, was drafted by the working group of the Investment Committee of the South East European countries (SEEIC/JWGI) with the support of …

Read More >>

Lançimi i Agjendës Rajonale i Reformës së Investimeve (RIRA)

June 4th, 2018

Në maj 2018, në Tivat, Mal të Zi, u miratua nga Ministrat e Ekonomisë së 6 vendeve te Ballkanit Perëndimor një Deklaratë e Përbashkët, në kuadër të zbatimit të Planit Shumëvjeçar Rajonal (MAP REA). Agjenda Rajonale e Reformës së Investimeve (RIRA), pjesë e REA-s, u hartua nga grupi i punës së Komitetit të Investimeve të vendeve të Evropës Juglindore (SEEIC/JWGI) …

Read More >>

Legal Investment Framework, Main Concerns of Business Community

May 23rd, 2018

On Wednesday, Albania Investment Council in collaboration with the Ministry of Finance and Economy and International Finance Corporation (IFC) organized a discussion table on the legal framework for investment in Albania.

The meeting was attended by around 60 participants representing foreign and local business associations such as AmCham, Italian Chamber of Commerce, ATTSO, DIHA, ICE, FIAA, Advantage Austria, ACERC, AITA, Nordic …

Read More >>

Albania Investment Council, 15 April 2015 – 15 April 2018

April 15th, 2018

It has been three years since the establishment of Albania Investment Council by the Albanian Authorities with support from the EBRD. The main objective of the IC was to intensify the dialogue between the government and the private sector, improve the business climate and promote good governance. In his speech at the launching of the Investment Council, Prime Minister Mr Edi …

Read More >>

EBRD ‘Transition Report 2017-2018’ presented in Tirana

April 11th, 2018

Tirana // 11 April 2018. The EBRD ‘Transition Report 2017-2018’  was presented also in Tirana. This is an annual publication on the progress of the reforms and economic development in 37 countries from Central Europe to Central Asia and South-East Mediterranean. Present in the presentation panel: Governor of Bank of Albania, Mr Gent Sejko, Head of EBRD RO, Mr Matteo …

Read More >>

Prezantohet në Tiranë “Raporti i Tranzicionit 2017-2018” nga BERZH

April 11th, 2018

Tiranë, 11 prill 2018 // Prezantohet “Raporti i Tranzicionit 2017-2018”, përgatitur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Një raport vjetor i BERZH mbi progresin e reformave dhe zhvillimin ekonomik në 37 vende nga Evropa Qëndrore deri në Azinë Qëndrore dhe Mesdheun Jug- Lindor. Të pranishëm në panel ishin Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, Drejtori i BERZH-it në …

Read More >>

Investment Council is supported by the Ministry of Finance and Economy, the EBRD and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)