News

IC Newsletter for 2017

March 20th, 2018

The Secretariat of Albania Investment Council publishes the IC Newsletter for 2017, reporting on the main achievements of the Albanian Investment Council during the past year.

Some of the main highlights are:

Is there a potential for new investments in Albania – in the BPO sector? What should the approach be as relates to the market needs for “Quality Labour Force”?
On the …

Read More >>

Secretariat of AIC participates in the Annual Conference of EBRD-Supported Investment Councils in Tbilisi, Georgia

March 16th, 2018

On 15-16 March 2018, the Secretariat of Albania Investment Council participated in the Annual Conference of EBRD-Supported Investment Councils in Tbilisi, Georgia. Purpose of this 2-day event was sharing of respective key achievements for 2017, lessons learnt and disseminating best practice. 

Main issues tackled during the specific sessions were related to the shaping of economic policy, led by EBRD’s Eastern Partnership …

Read More >>

Investment Council discusses the Functioning of the e-Permits Platform, in the Framework of the Deregulation Reform

February 13th, 2018

Investment Council held on Tuesday its 12th Meeting chaired by the Minister of Finance and Economy, Mr Arben Ahmetaj. In the agenda of the meeting was the presentation and discussion of the main findings of the Secretariat on the functioning of the e-Permits Platform, as part of the Deregulation Reform, as well as the launching of the process for the …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton Mbi Funksionimin e Platformës e-Lejet, në Kuadër të Reformës së Derregullimit

February 13th, 2018

Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi më 13 shkurt 2018 mbledhjen e tij të rradhës, drejtuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Z. Arben Ahmetaj. Në fokus të mbledhjes ishte prezantimi dhe diskutimi i gjetjeve me kryesore të subjekteve mbi e-Lejet, si pjesë e reformës së Derregullimit si edhe lançimi i proçesit për përgatitjen e ligjit të ri të unifikuar të …

Read More >>

New Publication on Data and Impact of Foreign Enterprises in the Albanian Economy

January 11th, 2018

In December 2017, the Albanian Institute of Statistics (INSTAT) in collaboration with the Bank of Albania, published for the first time the Report “Foreign Enterprises in Albania 2014-2016,” with data on foreign enterprises, and their impact in the Albanian economy.

Some of the main findings of the report show that in 2016, FDI flow has increased by 5.9% from 2015. As …

Read More >>

Investment Council discusses the findings of the business survey on tax administration and informality

December 6th, 2017

TIRANA, December 6 – Albania Investment Council (IC) held on Wednesday its eleventh Meeting chaired by the Minister of Finance and Economy, Mr Arben Ahmetaj. In the agenda of the meeting was the presentation and discussion of the IC Survey conducted by the Secretariat with 146 companies, in collaboration with University of Epoka, during July – September 2017. The purpose …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton gjetjet e vrojtimit me bizneset mbi administrimin tatimor dhe informalitetin

December 6th, 2017

TIRANË, 6 Dhjetor – Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi mbledhjen e tij të 11-të, të drejtuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Z. Arben Ahmetaj. Në fokus të mbledhjes ishte prezantimi dhe diskutimi i gjetjeve të vrojtimit me 146 biznese, kryer nga Sekretariati i KI në bashkëpunim me Universitetin Epoka gjatë periudhës Korrik – Shtator 2017. Vrojtimi kishte për qëllim …

Read More >>

Secretariat of Investment Council consults with experts and other stakeholders preliminary findings on the performance of e-permits portal

October 25th, 2017

TIRANA, October 25 – The Secretariat of Investment Council organised on Wednesday a consultation meeting on a technical level about “Construction e-permits Portal – Its impact in raising the transparency and the improvement of investment climate in the country.”

The meeting was attended by over 20 representatives from architectural studios, Agency of Territory Development (ATD), National Agency of Territory Planning (NATP), …

Read More >>

Sekretariati i Këshillit të Investimeve konsulton me ekspertë dhe aktorë të tjerë gjetjet paraprake mbi ecurinë e portalit e-lejet

October 25th, 2017

TIRANË, 25 Tetor – Sekretariati i Këshillit të Investimeve organizoi të mërkurën një konsultim në nivel teknik mbi temën “Portali elektronik i lejeve të ndërtimit – Impakti i tij në rritjen e transparencës dhe përmirësimin e klimës së investimeve në vend.”

Në këtë takim, morën pjesë më shumë se 20 përfaqësues nga studio arkitekture, AZHT, AKPT, AKSHI, Ministria e Financave dhe …

Read More >>

New information helpdesks for taxpayers, GTD, EBRD and ADISA sign agreement

October 11th, 2017

TIRANA, October 11 – General Tax Directorate, Agency for the Delivery of Integrated Services (ADISA) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), signed on Wednesday a Memorandum of Understanding for the establishment of ‘Helpdesks for taxpayers,’ under the support of EBRD.

These helpdesks will be established first in Fier, south-west Albania and in Kruja, north Albania, to provide clear and updated information to taxpayers, especially …

Read More >>

Investment Council is supported by the Ministry of Finance and Economy, the EBRD and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)