News

Një Vështrim mbi Treguesit e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë

September 1st, 2016

Sekretariati i Këshillit të Investimeve ka përgatitur një përmbledhje të treguesve kryesorë ekonomik ndër vite në Shqipëri duke përfshirë edhe krahasimin në disa prej tyre me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Dokumenti bazohet në statistikat zyrtare të institucioneve kombëtare dhe ndërkombetare publikuar deri në Korrik 2016 dhe  synon të japë një vështrim të zhvillimit makroekonomik të vendit …

Read More >>

EBRD’S President Sir Chakrabarti meets Albanian Business Community

July 26th, 2016

Tirana, 26 July 2016 / EBRD’s President, Sir Chakrabarti, during his one-day visit in Albania, held a meeting with some representatives of business community in Albania. Main debates were focused on taxes, regulatory framework, infrastructure, fiscal policies, fiscal amnesty, fight against informality, frequent changes of public administration, trade deficit, NPLs, etc.

Read More >>

Investment Council Discusses Formalisation in Agriculture, with a focus on VAT Compensation Scheme

June 29th, 2016

On Wednesday the Investment Council held its 6th meeting chaired by the Minister of Economic Development, Trade, Tourism and Enterprise, Ms. Milva Ekonomi. Present in this meeting was also the Deputy Minister of Agriculture, Rural Development and Water Management, Mr. Roni Telegrafi, as well as a group of representatives from associations of agribusiness sector. The topic of discussion was …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton për formalizimin në bujqësi – fokus skema e kompensimit të TVSH-së dhe nxitja e investimeve

June 29th, 2016

Këshilli i Investimeve (KI) mbajti më 29 Qershor 2016 mbledhjen e tij të radhës drejtuar nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Znj. Milva Ekonomi, njëherësh edhe Kryetare e Këshillit. I pranishëm në takim ishte edhe Zv. Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Z. Roni Telegrafi, si edhe një grup përfaqësuesish të shoqatave …

Read More >>

‘Aksesi në Financim’ një nga problematikat kryesore të biznesit, Forumi IV Financiar

June 23rd, 2016

Më 23 qershor 2016 zhvilloi punimet Forumi IV Financiar, organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, nën kujdesin e veçantë të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Z. Gent Sejko. Këtë vit, diskutimet u fokusuan në çështjen e rigjallërimit të kreditimit, në mbështetje të një rritjeje ekonomike të qëndrueshme.

Në forum morën pjesë përfaqësues të lartë …

Read More >>

Takim Konsultativ me Ekspertë në lidhje me Skemën e Kompensimit të TVSH-së për fermerin/grumbulluesin dhe subvencionet në bujqësi – si incentiva për formalizim dhe investim

June 17th, 2016

Më 17 Qershor 2016  u organizua një takim teknik i organizuar nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve në kuadër të analizës “Për Formalizim dhe Investime në Bujqësi: Skema e Rimbursimit të TVSH-së dhe Subvencionet”, që do të prezantohet  në mbledhjen e radhës të Këshillit të Investimeve datë 29 Qershor 2016. Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të shoqatave …

Read More >>

Këshilli i Investimeve pritet të diskutojë “Për formalizimin e bujqësisë: Skema e kompensimit të TVSH-së dhe Subvencionet”

June 15th, 2016

Bujqësia përbën një nga sektorët kyç të ekonomisë shqiptare duke kontribuar mesatarisht në rreth 25% të Produktit të Brendshëm Bruto si dhe punësuar rreth 50% të forcës punëtore gjatë periudhës 1996 – 2014 (INSTAT). Eksportet e produkteve bujqësore përbëjnë një zë të fortë të eksporteve shqiptare, kryesisht ne perime dhe bimë medicinale me rritje të ndjeshme prej 46% në vlerë …

Read More >>

New Amendments to Simplify Tax and Customs Procedures

May 24th, 2016

In the High Level Policy Dialogue on Business Climate and Investment Attractiveness held on 24 May 2016 at Tirana Business Park, Minister Ahmetaj informed that the only fiscal package that the Government has initiated is simplification of tax and customs procedures. One of the amendments of this new package deals with tax inspections, which are now to be …

Read More >>

Investment Council discusses Incentives for Investment Promotion: Albania compared to Western Balkan countries

April 27th, 2016

Investment Council discussed on Wednesday, “Incentives for Investment Promotion: Albania compared to Western Balkan countries.” In consultation with AIDA and the business community, the Secretariat drafted a technical note on the nature of investment incentives that Albania offers compared to the other regional countries, interests and problems in the attraction of investors and improvement of business climate.

Read More >>

Investment Council is supported by the Ministry of Finance and Economy, the EBRD and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)