Gjetjet e Anketës: COVID-19 mbi Biznesin

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2020/06/AL_COVID-19-Survey-Findings_website.pdf

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)