Fakte & Shifra, 2019

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2019/12/AL_Facts-and-Figures-2019.pdf

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)