ANËTARËT

Lista e Anëtarëve Permanent
Përfaqësues nga Qeveria:

Znj. Delina Ibrahimaj

Kryetare e Këshillit të Investimeve/ Ministre e Financave dhe Ekonomisë

Znj. Edona Bilali

Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Znj. Natasha Ahmetaj

Zv/Guvernatore e Bankës së Shqipërisë

Z. Sokol Nano

Drejtor Ekzekutiv i Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

Notice: Undefined variable: subtitle2 in /home/investment/public_html/wp-content/themes/investment/inc/membership.php on line 21

Partnerë Ndërkombëtarë

Z. Emanuel Salinas

Drejtor i Përgjithshëm i Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri

Z. Hubert Perr

Shef i Bashkëpunimit, Bashkimi Evropian në Shqipëri

Znj. Ekaterina Solovova

Drejtore e Zyrës së BERZH-it në Shqipëri

Znj. Laura Qorlaze

Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Tiranë
9 Anëtarë nga komuniteti i biznesit:

 • 3 Anëtarë të Këshillit të Investimeve me Mandat të Përhershëm

Dhoma e Tregtisë Tiranë - Z. Nikolin Jaka, Kryetar

Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) - Znj. Ines Muçostepa, Kryetare

Dhoma e Biznesit të Diasporës - Z. Ardian Lekaj, Kryetar

 • 4 Anëtarë të Këshillit të Investimeve me Mandat të Përkohshëm*

Forumi Ekonomik i Gruas (WECA) - Znj. Antonela Hako

Dhoma Turke e Ekonomisë dhe Tregtisë (ATTSO) - Znj. Eni Xheko (Kryetare)

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë - Z. Aleko Proko (Drejtor Ekzekutiv)

Dhoma Amerikane e Tregtisë (AmCham) - Z. Enio Jaço

 

*Mandati fillon më 01.01.2022 dhe mbaron më 31.12.2023.

 • 2 anëtarë ad-hoc

 

***

Anëtarë të Mëparshëm nga Komuniteti i Biznesit

Për periudhën 2019-2021

Shoqata Biznesi:

Shoqata e Investitorëve të Huaj (FIAA) - Z.Tom Kristian Larsen

Dhoma Gjermane e Tregtisë dhe Industrisë (DIHA) - Znj. Stephanie Sieg

Confindustria Albania - Z. Sergio Fontana

Dhoma Amerikane e Tregtisë (AmCham) - Z. Enio Jaço

 

Për periudhën 2017-2018

Shoqëri Tregtare:

 1. Edmond Spahiu - CEO, Alb-Star Sh.p.k.
 2. Isuf Ferra - CEO, Ferra Co
 3. Seyhan Pencabligil - CEO, BKT

Shoqata Biznesi:

 1. Tom Kristian Larsen - President, FIAA
 2. Ines Muçostepa - Kryetare, Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë
 3. Grigor Joti - Kryetar, BTSH

 

Për periudhën 2016-2017

Tre Kompani:

 1. Shkëlqim Bozgo - Përfaqësues për Shqipërinë, TAP
 2. Luan Leka - CEO, EHW GmbH
 3. Samir Mane - President, Balfin Group

Tre Shoqata Biznesi:

 1. Arben Shkodra - Kryetar, Shoqata e Prodhuesve
 2. Luan Bregasi - Kryetar i BiznesAlbania
 3. Mark Crawford - President, Dhoma Amerikane e Tregtisë

***

Për Periudhën 2015-2016

Tre Kompani:

 1. Luan Muça - Drejtor Ekzekutiv, Delta Group
 2. Lindita Legisi - Administratore, Omega Sh.P.K
 3. Adamantios Frantzis - Drejtor i Përgjithshëm, Antea Cement Sh.A

Tre Shoqata Biznesi:

 1. Nikolin Jaka - Kryetar, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë
 2. Christian Canacaris - Kryetar i Bordit Drejtues, Shoqata Shqiptare e Bankare
 3. Silvio Pedrazzi - President i FIAA

Pjesëmarrja e anëtarëve nga komuniteti i biznesit organizohet nga Sekretariati. Për çdo periudhë një-vjeçare, Këshilli i Investimeve miraton axhendën e re, dhe përzgjedh anëtarët e rinj me mandat jo permanent në mesin e përfaqësueve të biznesit.

 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council