ANËTARËT

Lista e Anëtarëve Permanent
Përfaqësues nga Qeveria:

Z. Arben Ahmetaj

Kryetar i Këshillit të Investimeve/ Ministër i Financave dhe Ekonomisë

Znj. Natasha Ahmetaj

Zv/Guvernatore e Bankës së Shqipërisë

Znj. Vasilika Vjero

Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve

Znj. Belinda Ikonomi

Drejtoreshë e Përgjithshme e Doganave

Z. Sokol Nano

Drejtore Ekzekutive e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve

Partnerë Ndërkombëtarë

Znj. Maryam Salim

Drejtor i Përgjithshëmi Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri

Z. Luigi Soreca

Ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Z. Matteo Colangeli

Shef i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri

Znj. Laura Qorlaze

Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Tiranë
Anëtarë nga komuniteti i biznesit për 2018:

Shoqëri Tregtare:

 1. Edmond Spahiu - CEO, Alb-Star Sh.p.k.
 2. Isuf Ferra - CEO, Ferra Co
 3. Seyhan Pencabligil - CEO, BKT.

Shoqata Biznesi:

 1. Tom Kristian Larsen - President, FIAA
 2. Ines Muçostepa - Kryetare, Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë
 3. Grigor Joti - Kryetar, BTSH

 

Anëtarë të Mëparshëm nga Komuniteti i Biznesit

Për Periudhën 2016-2017

Tre Kompani:

 1. Shkëlqim Bozgo - Përfaqësues për Shqipërinë, TAP
 2. Luan Leka - CEO, EHW GmbH
 3. Samir Mane - President, Balfin Group

Tre Shoqata Biznesi:

 1. Arben Shkodra - Kryetar, Shoqata e Prodhuesve
 2. Luan Bregasi - Kryetar i BiznesAlbania
 3. Mark Crawford - President, Dhoma Amerikane e Tregtisë

***

Për Periudhën 2015-2016

Tre Kompani:

 1. Luan Muça - Drejtor Ekzekutiv, Delta Group
 2. Lindita Legisi - Administratore, Omega Sh.P.K
 3. Adamantios Frantzis - Drejtor i Përgjithshëm, Antea Cement Sh.A

Tre Shoqata Biznesi:

 1. Nikolin Jaka - Kryetar, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë
 2. Christian Canacaris - Kryetar i Bordit Drejtues, Shoqata Shqiptare e Bankare
 3. Silvio Pedrazzi - President i FIAA

Pjesëmarrja e anëtarëve nga komuniteti i biznesit organizohet nga Sekretariati. Për çdo periudhë një-vjeçare, Këshilli i Investimeve miraton axhendën e re, dhe përzgjedh anëtarët e rinj me mandat jo permanent në mesin e përfaqësueve të biznesit.

 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Nisma e Evropës Qendrore (CEI).