Galeri

All
Mbledhja XVI – Mbi Sigurinë Juridike të Pronës
Mbledhja XV – Mbi Inspektimet
Mbledhja XIV – Mbi Formalizimin në Turizëm
Mbledhja Nr. 13 – Mbi Kuadrin Ligjor të Investimeve
Mbledhja Nr. 12 – Mbi Funksionimin e Platformës e-Lejet
Mbledhja Nr. 11 – Vrojtim mbi Administrimin Tatimor & Informalitetin
Mbledhja Nr. 10 – Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore
Mbledhja Nr. 10 – Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore
Mbledhja Nr. 9 – Aftësitë e Tregut të Punës në Sektorin e BPO-ve
Mbledhja Nr. 8 – Mbi Rimbursimin e TVSH-së
Mbledhja Nr. 7 – Aksesi ne Financim ne Agrobiznes
MBLEDHJA NR. 6 – PËR FORMALIZIMIN NË BUJQËSI
Mbledhja 5
Mbledhja 4
Mbledhja 3
Mbledhja 2
Mbledhja
Mbledhja Lançuese

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)