Grupe Pune – Mbi Rimbursimin e TVSH-së, Elbasan

AXHENDA:

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Nisma e Evropës Qendrore (CEI).