Grupe Pune – Mbi Rimbursimin e TVSH-së, Elbasan

AXHENDA:

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council