Grupi Punës

Për Formalizimin në Bujqësi: Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të TVSH-së dhe Nxitja e Investimeve
AXHENDA
LISTA E PJESËMARRËSVE
IMG_2360 IMG_2360

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council