Grupi Punës, Tiranë

28 Shtator 2018
“Mbi Formalizimin dhe Konkurrueshmërinë në Sektorin e Turizmit”

 

Shkarko:

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council