Kalendari i Mbledhjeve

Mbledhja e Ardhshme e Këshillit të Investimeve
  • Per t’u komunikuar se shpejti.
MBLEDHJE TË MËPARSHME TË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

Listuar nga më i fundit

MBLEDHJA XXIV – 22 Nëntor 2021

“Ndërkombëtarizimi i NMVM-ve Shqiptare, Sfidat dhe Mundësitë”

MBLEDHJA XXIV – 21 Qershor 2021

“Konsultimi i Draft Strategjisë për Zhvillimin e Biznesit dhe Sipërmarrjes (BIDS), 2021-2027”

MBLEDHJA XXIII – 23 Mars 2021

“Inovacioni në Sipërmarrje, si një Sfidë për Rritjen e Konkurrueshmërisë dhe Nxitës i Rritjes Ekonomike”

MBLEDHJA XXII – 10 Nentor 2020

“Për Stimulimin e Investimeve në Agro-përpunim”

MBLEDHJA XXI – 5 qershor 2020

“Për Rimëkëmbjen Ekonomike Post-Covid-19”

MBLEDHJA XX – 14 prill 2020

“Sfidat e Sipërmarrjes në Kontekstin e Pandemisë COVID-19 dhe Masat e Ndërmarra nga Qeveria”

MBLEDHJA XIX – 27 janar 2020

“Mbi Ndërveprimin Biznes-Bashki: Transparenca, Shërbimet dhe Zhvillimi Ekonomik Vendor”

MBLEDHJA XVIII – 4 tetor 2019

“Mbi Potencialet e Investimeve dhe Sektorët Prioritarë”

MBLEDHJA XVII – 29 gusht 2019

Mbi Draft Projektligjin “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”

MBLEDHJA XVI – 30 maj 2019

Mbi Stimulimin e Investimeve dhe Sigurinë Juridike të Pronës”

MBLEDHJA XV – 23 janar 2019

Mbi Inspektimet”

MBLEDHJA XIV – 15 tetor 2018

Mbi Formalizimin dhe Konkurrueshmërinë në Turizëm”

MBLEDHJA XIII – 18 qershor 2018

Mbi Kuadrin Ligjor të Investimeve”

MBLEDHJA XII – 13 shkurt 2018

Mbi Funksionimin e Platformës e-Lejet në kuadër të Reformës së Derregullimit”

MBLEDHJA XI – 6 Dhjetor 2017

Vrojtim mbi Administrimin Tatimor dhe Informalitetin”

MBLEDHJA X – 9 Maj 2017

Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore”

MBLEDHJA IX – 13 Shkurt 2017

Disponueshmëria e Fuqisë Punëtore të Kualifikuar në tregun e punës – ‘Business Case’ i sektorit të BPO-ve që ofron Shqipëria për investitorët”

MBLEDHJA VIII – 23 Nëntor 2016

Mbi Rimbursimin e TVSH-së.”

MBLEDHJA VII – 29 Shtator 2016

“Aksesi në Shërbimet Financiare në Sektorin e Bujqësisë”

MBLEDHJA VI – 29 Qershor 2016

“Për Formalizimin në Bujqësi: Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të TVSH-së dhe Nxitja e Investimeve.”

MBLEDHJA V – 27 Prill 2016

Analizë krahasuese e ecurisë së investimeve private dhe masave qeveritare në Shqipëri dhe Rajonin e Ballkanit Perëndimor.”

MBLEDHJA IV – 2 Mars 2016

“Analizë e shqetësimeve të biznesit mbi mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në administratën publike, si alternativë e sistemit gjyqësor.”

MBLEDHJA III – 15 Dhjetor 2015

“Informaliteti – Sfidë e përbashkët Qeveri – Sipërmarrje”

MBLEDHJA II – 5 Tetor 2015

“Për përmirësimin e Proçesit të Kontrollit Tatimor”

MBLEDHJA I – 1 Korrik 2015

“Reforma Derregullatore”

MBLEDHJA LANÇUESE – 15 Prill 2015

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council