Search
Close this search box.

Këshilli i Investimeve dhe Sekretariati u nderuan me Çmimin e Biznesit 2016

Më 17 dhjetor 2016, në darkën gala vjetore, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës shpërbleu personalitete shqiptare, drejtues institucionesh dhe gjithashtu kompani dhe sipërmarrje të rëndësishme.

Këshilli i Investimeve dhe znj. Diana Leka, si përfaqësuese e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve, u nderuan nga Dhoma e Tregtisë së Tiranës për vitin 2016 me motivacionin: “Këshillit të Investimeve dhe Znj. Leka si Sekretare e tij për kontributin e dhënë në duke ngritur shqetësimet e biznesit dhe standardin e vendosur në qasjen për adresimin e këtyre shqetësimeve”.

Në fjalën e saj, Znj. Diana Leka tha: “Është një kënaqësi e madhe për ne që marrim çmimin e biznesit të TIRana CCI për vitin 2016. I përket stafit dhe ekspertëve të Sekretariatit për punën e palodhur gjatë muajve të fundit, Kryetarëve të Këshillit të Investimeve. për angazhimin dhe mbështetjen e tyre, dhe padyshim për dhomat dhe bizneset që operojnë në Shqipëri që besuan në punën tonë dhe dhanë kontribute për problemet e tyre. Ky çmim do të shërbejë si një stimul për punën tonë në 2017-ën.”

Ky çmim është një tregues i punës së Këshillit të Investimeve dhe Sekretariatit të arritur gjatë vitit 2016. Sekretariati dëshiron të shprehë një vlerësim të thellë për Dhomën e Tregtisë së Tiranës, e cila si anëtare e KI gjatë viteve 2015-2016 ka dhënë kontribut dhe mbështetje të çmuar për Këshillin e Investimeve. dhe për përmirësimin e klimës së biznesit në vend. Për më tepër, Sekretariati dëshiron të shprehë angazhimin e tij të plotë për të promovuar vendosjen e një standardi të qëndrueshëm për dialog të hapur dhe konstruktiv me të gjitha palët e interesuara të përfshira në klimën e investimeve.

car rental tirana real estate saranda