Search
Close this search box.

Kuadri Ligjor

VKM

08 Prill 2015

Vendim i Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 294

22 Maj 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 335

20 Nëntor 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 746

20.12.2023

Vendim i Këshillit të Ministrave
(VKM) Nr. 754

2015 - 2023

VKM
(konsoliduar)

Angazhimi i BERZH