Lajme

Diskutim teknik mbi projektligjin “Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme”

29 Qershor, 2021

Tiranë, 29 qershor 2021 / Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, organizoi një konsultim në nivel teknik mbi projektligjin “Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme”. Konsultimi u organizua në vijim të Mbledhjes së fundit të Këshillit të Investimeve, në të cilën u konsultua “Strategjia e re e Nxitjes …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton Draft Strategjinë e Re të Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-2027

21 Qershor, 2021

Tiranë, 21 qershor 2021 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar draftin e Strategjisë së re të Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-2027 (BIDS). Në mbledhje morën pjesë anëtarë të KI, përfaqësues të tjerë nga sektori publik dhe privat si edhe nga agjencitë për zhvillim.

Ministrja …

Read More >>

Si sektori privat mund të përshpejtojë dixhitalizimin e ekonomisë?

26 Maj, 2021

Përshpejtimi i axhendës dixhitale dhe inovacionit në sipërmarrje – koha për angazhimin e të gjitha palëve

Tiranë, 26 maj 2021 / RisiAlbania në bashkëpunim me Sekretariatin e Këshillit të Investimeve zhvilluan një tryezë konsultimi me kompani shqiptare mbi sfidat dhe mundësitë në rritje për sektorin privat post-Covid-19, si një epokë e re dixhitale karakterizuar nga ndryshime të shpejta në teknologji.

Në hapje …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton rekomandime për të nxitur zhvillimin e kompanive inovatore drejt një të ardhmeje dixhitale

23 Mars, 2021

Koha për të reaguar shpejt pasi jo të gjithë mund të shkojnë “shpejtë dixhital”?

Tiranë, 23 mars 2021 / Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar sfidat dhe rekomandimet kryesore për nxitjen e inovacionit në sipërmarrjen shqiptare, me një fokus në qeverisjen e ekosistemit, bashkëpunimin në kontekstin e “quadruple helix”, aksesin në financim dhe incentivimin e ekonomisë …

Read More >>

Diskutim Teknik: Koha për të reaguar dhe përshpejtuar në kohë procesin e inovacionit të biznesit

12 Mars, 2021

Kompanitë shqiptare – jo vetëm konsumatore por edhe prodhuese të inovacionit?!

Tiranë, 12 mars 2021 / Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me INNVEST, organizuan një takim në nivelin teknik për të diskutuar sfidat kryesore të biznesit në drejtim të inovacionit. Aktiviteti tërhoqi vëmendjen e aktorëve të ndryshëm nga sektori publik dhe privat, si dhe akademia. Qëllimi i këtij takimi …

Read More >>

Avantazhet dhe Sfidat e Procesit të Ri të Fiskalizimit—Diskutim me Biznesin

22 Janar, 2021

Tiranë, 22 janar 2020/ Procesi i fiskalizimit ka filluar zbatimin më 1 janar 2021, ku krahas avantazheve që pritet të sjellë, bizneset pritet të ndeshen edhe me sfida gjatë fazës së parë të zbatimit. Në këtë kuadër, Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve organizuan një diskutim teknik me sektorin privat (rreth 60 përfaqësues …

Read More >>

Konsultimi i projektligjit “Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Start-upeve Inovative”

25 Nëntor, 2020

Tiranë, 25 nëntor 2020 / Sekretariati i Këshillit të Investimeve diskutoi me aktorë të fushës konsultimin e projektligjit “Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Start-upeve Inovative”. Realizuar në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, mbledhja tërhoqi vëmendjen e rreth 50 pjesëmarrësve, kryesisht përfaqësues të dhomave dhe shoqatave të biznesit, firmave ligjore dhe konsulencës financiare, …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton sfidat dhe rekomandimet për shfrytëzimin e potencialeve për investim në sektorin e agro-përpunimit

10 Nëntor, 2020

Cilat ndërhyrje (qeveri-biznes-donator) janë të nevojshme në nivelin sektorial për të shpejtuar NVM-të agro-përpunuese për të zgjeruar investimet aktuale dhe/ose të reja?

 

Tiranë, 10 nëntor 2020 / Të martën, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar sfidat kryesore dhe disa rekomandime për promovimin e investimeve në fushën e agro-përpunimit, me fokus të veçantë: perimet, …

Read More >>

BERZH nis vlerësimin për të përmirësuar kuadrin ligjor për ristrukturimin e bizneseve pas pandemisë

1 Shtator, 2020

Vlerësim mbi Falimentimin dhe Ristrukturimin e Biznesit

 

Në vendet ku operon BERZH, shumë biznese të prekura nga pandemia do të kenë nevojë për mbështetje për ristrukturim

Vlerësimi i legjislacionit kombëtar do të ndihmojë në adresimin e mangësive në kuadrin e falimentimit

Pyetësori do të jetë online për konsultim publik deri më 31 Tetor 2020 në www.ebrd-restructuring.com

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka …

Read More >>

Përdorimi Efikas i Skemave Publike për Garantimin e Kredive Rrit Mundësinë e Financimit të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Shqipëri

27 Korrik, 2020

Tiranë, 27 korrik 2020 – Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në Shqipëri janë kontribuese të rëndësishme në ekonominë shqiptare, duke përfaqësuar 99.8 përqind të ndërmarrjeve aktive. Ata kanë punësuar 79.8 përqind të fuqisë punëtore dhe realizojnë rreth 69 përqind të vlerës së shtuar. Zakonisht ky sektor karakterizohet nga informaliteti i lartë (veçanërisht në bujqësi), disponueshmëria e kufizuar …

Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council