Lajme

Mbledhja e Këshillit të Investimeve – “Mbi Inspektimet”

Janar 29, 2019

Tiranë, e Martë, 29 Janar 2018 / Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi të martën mbledhjen e radhës “Mbi Inspektimet” drejtuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. Në fjalën e saj, Ministrja Denaj në cilësinë e kryetares së KI u shpreh se një nga prioritet e qeverisë  është krijimi i një klime të favorshme për biznesin, duke nënvizuar rëndësinë e …

Read More >>

Mbi Kuadrin Ligjor dhe Institucional në Turizëm

Dhjetor 14, 2018

Në vazhdim të diskutimeve të mbajtura “Për Formalizimin dhe Konkurrueshmërinë në Turizëm” gjatë  Mbledhjes XIV të KI (15 Tetor 2018), Sekretariati publikon një material përmbledhës të kuadrit ligjor në fushën e turizmit, institucionet relevante dhe kompetencat, si dhe incentivat konkrete për sipërmarrjen në fushën e turizmit.

Industria e turizmit ka rritur kontributin e saj në ekonominë e vendit si në terma …

Read More >>

Këshilli i Investimeve – Mbi Formalizimin dhe Konkurrueshmërinë në Turizëm

Tetor 15, 2018

Tiranë, 15 Tetor  2018 / Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi të hënën mbledhjen e tij të radhës të drejtuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, z. Arben Ahmetaj. Në rendin e ditës ishte “Mbi Formalizimin dhe Konkurrueshmërinë në Sektorin e Turizmit”.  Në fjalën e tij, Kryetari i KI, Ministri Arben Ahmetaj u shpreh se “Ndonëse sektori i turizmit ka një …

Read More >>

Focus Group Meeting 'On Formalization and Competitiveness in Tourism' (28 September 2018)

Sekretariati organizon mbledhje konsultuese me aktorë kryesorë ‘Mbi Formalizimin dhe Konkurrueshmërinë në Turizëm’

Shtator 28, 2018

Në kuadër të mbledhjes së ardhshme të Këshillit të Investimeve ‘Mbi Formalizimin dhe Konkurrueshmërinë në Turizëm,’ Sekretariati i KI ka organizuar mbledhje konsultuese me përfaqësues të pushtetit qendror/vendor, shoqata turizmi, dhoma të tregtisë, etj. Në korrik 2018, një anketë u lançua nga Sekretariati me fokus ‘Informaliteti dhe Konkurrueshmëria në Sektorin e Turizmit,’ duke prekur aspekte që kanë të bëjnë me …

Read More >>

Informacion i plotë ligjor dhe i detajuar mbi 11 kategori të ndryshme tatimpaguesish, DPT-BERZH

Shtator 11, 2018

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) me mbështetjen e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka ndërmarrë një fushatë të gjerë informimi për tatimpaguesit nëpërmjet krijimit të platformave të informimit që ofrojnë informacion të plotë dhe të detajuar mbi 11 kategori të ndryshme tatimpaguesish (Njoftim i DPT, shtator 2018).

Mungesa e informacionit të përditësuar të tatimpaguesve mbi legjislacionin dhe detyrimet tatimore është raportuar pranë Sekretariatit …

Read More >>

National park of Thethi, Northern Albania

Mbi Informalitetin në Turizëm

Shtator 3, 2018

Në mbledhjen e tij të ardhshme (fund shtatorit 2018), Këshilli i Investimeve pritet të diskutojë mbi ‘Informalitetin dhe Konkurrueshmërinë në Sektorin e Turizmit’. Në këtë kuadër, Sekretariati është duke zhvilluar një analizë për të identifikuar dhe evidentuar shqetësimet kryesore të biznesit dhe të ofrojë rekomandime përkatëse për të adresuar problematika në lidhje me informalitetin në sektor. Fokusi i Notës Teknike …

Read More >>

Picture: Unknown Lady Justice on the Old Bailey in London

Disa Modele të Mekanizmit të Trajtimit të Ankesave të Investitorëve

Gusht 3, 2018

Sekretariati i Këshillit të Investimeve publikon një material të përgatitur në kuadër të Mbledhjes XIII të Këshillit të Investimeve (18 Qershor 2018), ku u diskutua mbi “Kuadrin Ligjor Për Investimet, Debatet dhe Sfidat”. Qëllimi i mbledhjes ishte diskutimi mbi kuadrin ligjor aktual ekzistues për investimet, si edhe për të lehtësuar procesin e përgatitjes së një kuadri ligjor të harmonizuar me …

Read More >>

Këshilli i Investimeve – Për një Kuadër Ligjor të Thjeshtuar “Për Investimet”

Qershor 18, 2018

Tiranë, 18 Qershor 2018 / Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi të hënën mbledhjen e tij të radhës të drejtuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, z. Arben Ahmetaj, me pjesëmarrjen e veçantë të Zv/Presidentit të BERZH për Sektorin Bankar, z. Alain Pilloux dhe Drejtoreshës së sapo emëruar të BERZH-it për Ballkanin Perëndimor, znj. Zsuzsanna Hargitai.

Në rendin e ditës për këtë …

Read More >>

Lançimi i Agjendës Rajonale i Reformës së Investimeve (RIRA)

Qershor 4, 2018

Në maj 2018, në Tivat, Mal të Zi, u miratua nga Ministrat e Ekonomisë së 6 vendeve te Ballkanit Perëndimor një Deklaratë e Përbashkët, në kuadër të zbatimit të Planit Shumëvjeçar Rajonal (MAP REA). Agjenda Rajonale e Reformës së Investimeve (RIRA), pjesë e REA-s, u hartua nga grupi i punës së Komitetit të Investimeve të vendeve të Evropës Juglindore (SEEIC/JWGI) …

Read More >>

Kuadri Ligjor për Investimet, Shqetësimet Kryesore të Biznesit

Maj 23, 2018

Të mërkurën, Këshilli i Investimeve në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe International Finance Corporation (IFC) organizoi një tryezë diskutimi mbi kuadrin ligjor për investimet në vend.

Morën pjesë në këtë mbledhje rreth 60 përfaqësues nga shoqata të huaja dhe vendase si AmCham, Dhoma Italiane e Tregtisë, Dhoma Turke e Tregtisë (ATTSO), Dhoma Gjermane e Tregtisë (DIHA), ICE, FIAA, …

Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)