Lajme

Publikim i ri: Raporti i Monitorimit 2021

18 Mars, 2022

Raportimi i progresit dhe sfidave të zbatimit të rekomandimeve të Këshillit të Investimeve (KI) përbën tashmë një proces/funksion sistemik, të mirë strukturuar të punës së Kshillit. Ky proces nuk mund të formalizohet, pa ndërveprimin aktiv me institucionet përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve të KI, hulumtimin e raporteve kombëtare dhe ndërkombëtare, kontributin me propozime specifike në grupe pune, takime me përfaqësues …

Read More >>

Këshilli Investimeve diskuton prioritetet për përmirësimin e klimës së investimeve gjatë 2022

31 Janar, 2022

Tiranë, 31 janar 2022 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje të posaçme për të diskutuar shtyllat e ndërhyrjes së qeverisë për përmirësimin e klimës së biznesit në vend dhe për të miratuar axhendën e KI për 2022. Takimi u mbajt në format hibrid dhe në të morën pjesë …

Read More >>

Publikim “Mbi Klimën e Investimeve 2015-2021”

31 Janar, 2022

Më shumë se gjashtë vite më parë, krijimi i Këshillit të Investimeve shënoi një moment të rëndësishëm në dialogun publik-privat në Shqipëri në kuadër të nxitjes së debatit dhe komunikimit midis qeverisë dhe sektorit privat për çështje prioritare të klimës së investimeve. Ndërkohë, pandemia e COVID-19 theksoi rëndësinë e komunikimit dhe besimit të ndërsjelltë midis biznesit dhe institucioneve për të …

Read More >>

Konkurrueshmëria dhe Ndërkombëtarizimi i NMVM-ve shqiptare

12 Nëntor, 2021

Tiranë, 12 nëntor 2021 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar mundësitë dhe sfidat që lidhen me ndërkombëtarizimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM). Në takim morën pjesë të gjithë anëtarët e KI-së si dhe përfaqësues të tjerë nga sektori publik dhe …

Read More >>

Diskutim teknik mbi projektligjin “Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme”

29 Qershor, 2021

Tiranë, 29 qershor 2021 / Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, organizoi një konsultim në nivel teknik mbi projektligjin “Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme”. Konsultimi u organizua në vijim të Mbledhjes së fundit të Këshillit të Investimeve, në të cilën u konsultua “Strategjia e re e Nxitjes …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton Draft Strategjinë e Re të Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-2027

21 Qershor, 2021

Tiranë, 21 qershor 2021 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar draftin e Strategjisë së re të Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-2027 (BIDS). Në mbledhje morën pjesë anëtarë të KI, përfaqësues të tjerë nga sektori publik dhe privat si edhe nga agjencitë për zhvillim.

Ministrja …

Read More >>

Si sektori privat mund të përshpejtojë dixhitalizimin e ekonomisë?

26 Maj, 2021

Përshpejtimi i axhendës dixhitale dhe inovacionit në sipërmarrje – koha për angazhimin e të gjitha palëve

Tiranë, 26 maj 2021 / RisiAlbania në bashkëpunim me Sekretariatin e Këshillit të Investimeve zhvilluan një tryezë konsultimi me kompani shqiptare mbi sfidat dhe mundësitë në rritje për sektorin privat post-Covid-19, si një epokë e re dixhitale karakterizuar nga ndryshime të shpejta në teknologji.

Në hapje …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton rekomandime për të nxitur zhvillimin e kompanive inovatore drejt një të ardhmeje dixhitale

23 Mars, 2021

Koha për të reaguar shpejt pasi jo të gjithë mund të shkojnë “shpejtë dixhital”?

Tiranë, 23 mars 2021 / Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar sfidat dhe rekomandimet kryesore për nxitjen e inovacionit në sipërmarrjen shqiptare, me një fokus në qeverisjen e ekosistemit, bashkëpunimin në kontekstin e “quadruple helix”, aksesin në financim dhe incentivimin e ekonomisë …

Read More >>

Diskutim Teknik: Koha për të reaguar dhe përshpejtuar në kohë procesin e inovacionit të biznesit

12 Mars, 2021

Kompanitë shqiptare – jo vetëm konsumatore por edhe prodhuese të inovacionit?!

Tiranë, 12 mars 2021 / Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me INNVEST, organizuan një takim në nivelin teknik për të diskutuar sfidat kryesore të biznesit në drejtim të inovacionit. Aktiviteti tërhoqi vëmendjen e aktorëve të ndryshëm nga sektori publik dhe privat, si dhe akademia. Qëllimi i këtij takimi …

Read More >>

Avantazhet dhe Sfidat e Procesit të Ri të Fiskalizimit—Diskutim me Biznesin

22 Janar, 2021

Tiranë, 22 janar 2020/ Procesi i fiskalizimit ka filluar zbatimin më 1 janar 2021, ku krahas avantazheve që pritet të sjellë, bizneset pritet të ndeshen edhe me sfida gjatë fazës së parë të zbatimit. Në këtë kuadër, Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve organizuan një diskutim teknik me sektorin privat (rreth 60 përfaqësues …

Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council