Lajme

Këshilli Investimeve mbi disponueshmërinë dhe cilësinë e fuqisë punëtore

26 Tetor, 2022

Tiranë, 26 tetor 2022 / Nën drejtimin e Ministres së Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar shqetësimet e sektorit privat mbi disponueshmërinë dhe cilësinë e fuqisë punëtore në vend. Në mbledhje morën pjesë shumica e anëtarëve të KI-së dhe rreth 40 vëzhgues, përfaqësues të sektorit publik dhe privat dhe …

Read More >>

Përmirësimi i klimës së biznesit – Dialog me shoqatat e biznesit dhe dhomat e tregtisë

9 Shtator, 2022

Tiranë, 9 shtator 2022 / Kryeministri i Shqipërisë, z. Edi Rama, i shoqëruar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë (njëkohësisht edhe Kryetarja e Këshillit të Investimeve), znj. Delina Ibrahimaj, zhvilluan një takim me shoqatat e biznesit,  dhomat e tregtise dhe anëtarë të KI mbi ecurinë e procesit te konsultimit te rekomandimeve të biznesit[i] për përmirësimin e klimës së biznesit.

Gjatë fjalës …

Read More >>
Memorandum of Understanding, Albania Investment Council

Memorandum Mirëkuptimi midis Këshillit të Investimeve dhe Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës

10 Qershor, 2022

Tiranë, 10 qershor 2022 / Një Memorandum Mirëkuptimi midis Këshillit të Investimeve (KI) dhe Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës (FEUT) u nënshkrua sot nga ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj (në cilësinë e Kryetares së KI) dhe Dekani i FEUT, Prof. Dr. Dhori Kule.

Memorandumi përcakton kuadrin e bashkëpunimit midis KI dhe FEUT për aktivitetet e tyre në …

Read More >>

Këshilli Investimeve me rekomandime për përmirësimin e procesit të konsultimit publik

1 Qershor, 2022

Tiranë, 1 qershor 2022 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar shqetësimet e sektorit privat në lidhje me procesin e konsultimit publik dhe rekomandimet përkatëse. Mbledhja u mbajt në format hibrid dhe në të morën pjesë të gjithë anëtarët e KI dhe një numër vëzhguesish, përfaqësues të …

Read More >>

Publikim i ri: Raporti i Monitorimit 2021

18 Mars, 2022

Raportimi i progresit dhe sfidave të zbatimit të rekomandimeve të Këshillit të Investimeve (KI) përbën tashmë një proces/funksion sistemik, të mirë strukturuar të punës së Kshillit. Ky proces nuk mund të formalizohet, pa ndërveprimin aktiv me institucionet përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve të KI, hulumtimin e raporteve kombëtare dhe ndërkombëtare, kontributin me propozime specifike në grupe pune, takime me përfaqësues …

Read More >>

Këshilli Investimeve diskuton prioritetet për përmirësimin e klimës së investimeve gjatë 2022

31 Janar, 2022

Tiranë, 31 janar 2022 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje të posaçme për të diskutuar shtyllat e ndërhyrjes së qeverisë për përmirësimin e klimës së biznesit në vend dhe për të miratuar axhendën e KI për 2022. Takimi u mbajt në format hibrid dhe në të morën pjesë …

Read More >>

Publikim “Mbi Klimën e Investimeve 2015-2021”

31 Janar, 2022

Më shumë se gjashtë vite më parë, krijimi i Këshillit të Investimeve shënoi një moment të rëndësishëm në dialogun publik-privat në Shqipëri në kuadër të nxitjes së debatit dhe komunikimit midis qeverisë dhe sektorit privat për çështje prioritare të klimës së investimeve. Ndërkohë, pandemia e COVID-19 theksoi rëndësinë e komunikimit dhe besimit të ndërsjelltë midis biznesit dhe institucioneve për të …

Read More >>

Konkurrueshmëria dhe Ndërkombëtarizimi i NMVM-ve shqiptare

12 Nëntor, 2021

Tiranë, 12 nëntor 2021 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar mundësitë dhe sfidat që lidhen me ndërkombëtarizimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM). Në takim morën pjesë të gjithë anëtarët e KI-së si dhe përfaqësues të tjerë nga sektori publik dhe …

Read More >>

Diskutim teknik mbi projektligjin “Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme”

29 Qershor, 2021

Tiranë, 29 qershor 2021 / Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, organizoi një konsultim në nivel teknik mbi projektligjin “Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme”. Konsultimi u organizua në vijim të Mbledhjes së fundit të Këshillit të Investimeve, në të cilën u konsultua “Strategjia e re e Nxitjes …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton Draft Strategjinë e Re të Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-2027

21 Qershor, 2021

Tiranë, 21 qershor 2021 / Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar draftin e Strategjisë së re të Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-2027 (BIDS). Në mbledhje morën pjesë anëtarë të KI, përfaqësues të tjerë nga sektori publik dhe privat si edhe nga agjencitë për zhvillim.

Ministrja …

Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council