Lidhje te dobishme

Investment Council Stakeholders

Other stakeholders:

Other:

 

Ligje të Dobishëm

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)