Mbledhjet e Këshillit të Investimeve

Mbledhje XXIV – Konsultimi i Draft BIDS

21 Qershor, 2021
Mbledhja XXIV e Këshillit të Investimeve u mbajt më 21 qershor 2021, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Prezantim PPT - Draft Strategjia për Zhvillimin e Biznesit dhe Investimeve (BIDS) 2021-2027 Prezantim PPT - Draft...
Read More >>

Mbledhje XXIII – Inovacioni në Sipërmarrje

23 Mars, 2021
Mbledhja XXIII e Këshillit të Investimeve u mbajt më 23 mars 2021, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Notë Teknike "Inovacioni në Sipërmarrje, si një Sfidë për Rritjen e Konkurrueshmërisë dhe Nxitës i Rritjes Ekonomike"...
Read More >>

Mbledhje XXII – Për Stimulimin e Investimeve në Agro-përpunim

10 Nëntor, 2020
Mbledhja XXII e Këshillit të Investimeve u mbajt më 10 nëntor 2020, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Përmbledhje Ekzekutive Notë Teknike "Prodhimi i Brendshëm, Zëvendësimi i Importeve dhe Nxitja e Investimeve në Agro-përpunim" Prezantim...
Read More >>

Mbledhje XXI – Për Rimëkëmbjen Ekonomike post-Covid-19

5 Qershor, 2020
Mbledhja XXI e Këshillit të Investimeve u mbajt më 5 qershor 2020, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Notë Përmbledhëse "Sugjerime për Rimëkëmbjen Ekonomike post-Covid-19" Prezantim PPT "Sugjerime për Rimëkëmbjen Ekonomike post-Covid-19" Matrica e Rekomandimeve...
Read More >>

Mbledhje XX – COVID-19 mbi Biznesin

14 Prill, 2020
Mbledhja e jashtëzakonshme e XX-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 14 prill 2020 në formatin e një videokonference, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Përmbledhje "Mbi Propozimet e Disa Dhomave të Tregtisë e...
Read More >>

Mbledhje XIX – Mbi Bashkëveprimin Bashki-Biznes

27 Janar, 2020
Mbledhja XIX e Këshillit të Investimeve u mbajt më 27 janar 2020, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Nota Teknike "Mbi Bashkëveprimin Bashki - Biznes" Prezantim PPT "Mbi Bashkëveprimin Bashki - Biznes" Matrica e Rekomandimeve...
Read More >>

Mbledhja XVIII – Mbi Potencialet e Investimeve dhe Sektorët Prioritarë

4 Tetor, 2019
Mbledhja XVIII-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 4 tetor 2019, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Dokument Diskutimi "Mbi Potencialet e Investimeve dhe Sektorët Prioritarë" Shtojca -"Matrica Krahasuese e Incentivave për Investime në...
Read More >>

Mbledhja XVII – Mbi Draftligjin e Fiskalizimit

29 Gusht, 2019
Mbledhja XVII-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 29 gusht 2019, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Përmbledhje Ekzekutive - Mbi Draft Ligjin e Fiskalizimit PROÇESVERBALI I MBLEDHJES Komente me shkrim nga A.E.Distribution shpk...
Read More >>

Mbledhja XVI – Mbi Sigurinë Juridike të Pronës

30 Maj, 2019
Mbledhja XVI-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 30 maj 2019, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Prezantimi ppt - Mbi Sigurinë Juridike të Pronës Nota Teknike - Mbi Sigurinë Juridike të Pronës Matrica...
Read More >>

Mbledhja XV – Mbi Inspektimet

29 Janar, 2019
Mbledhja XV-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 29 janar 2019, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Prezantimi ppt - Mbi Inspektimet Nota Teknike - Mbi Inspektime Matrica e Rekomandimeve - Mbi Inspektimet PROÇESVERBALI...
Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council