Mbledhjet e Këshillit të Investimeve

Mbledhja XVII – Mbi Draftligjin e Fiskalizimit

Gusht 29, 2019
Mbledhja XVII-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 29 gusht 2019, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Përmbledhje Ekzekutive - Mbi Draft Ligjin e Fiskalizimit PROÇESVERBALI I MBLEDHJES
Read More >>

Mbledhja XVI – Mbi Sigurinë Juridike të Pronës

Maj 30, 2019
Mbledhja XVI-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 30 maj 2019, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Prezantimi ppt - Mbi Sigurinë Juridike të Pronës Nota Teknike - Mbi Sigurinë Juridike të Pronës Matrica...
Read More >>

Mbledhja XV – Mbi Inspektimet

Janar 29, 2019
Mbledhja XV-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 29 janar 2019, kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj. AXHENDA Prezantimi ppt - Mbi Inspektimet Nota Teknike - Mbi Inspektime Matrica e Rekomandimeve - Mbi Inspektimet PROÇESVERBALI...
Read More >>

Mbledhja XIV – Mbi Formalizimin në Turizëm

Tetor 15, 2018
FAZA PËRGATITORE Mbledhje konsultuese me Biznesin në Durrës - 5 shtator 2018 Mbledhje konsultuese me Biznesin në Gjirokastër - 7 shtator 2018 Mbledhje konsultuese me Biznesin në Korçë - 12 shtator 2018 Gjejtet e Anketës - Vlorë, shtator 2018 Mbledhje...
Read More >>

Mbledhja Nr. 13 – Mbi Kuadrin Ligjor të Investimeve

Qershor 18, 2018
Mbledhja XIII-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 18 qershor 2018, kryesuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, z. Arben Ahmetaj. AXHENDA Prezantimi ppt - Mbi Kuadrin Ligjor të Investimeve Dokument Përmbledhës - Mbi Kuadrin Ligjor të Investimeve Shtojca...
Read More >>

Mbledhja Nr. 12 – Mbi Funksionimin e Platformës e-Lejet

Shkurt 13, 2018
Mbledhja XII-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 13 shkurt 2018 në ambjentet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE), kryesuar nga Ministri Arben Ahmetaj. AXHENDA Prezantimi ppt - Mbi Platformën e-Lejet (Gjetje & Rekomandime) Dokument Përmbledhës - Mbi Platformën...
Read More >>

Mbledhja Nr. 11 – Vrojtim mbi Administrimin Tatimor & Informalitetin

Dhjetor 6, 2017
Mbledhja XI-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 6 dhjetor 2017 në ambjentet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE), kryesuar nga Ministri Arben Ahmetaj. AXHENDA Prezantimi ppt - Gjetjet e Vrojtimit Prezantimi ppt nga Sekretariati në Mbledhje Nota Teknike...
Read More >>

Mbledhja Nr. 10 – Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore

Maj 9, 2017
Mbledhja X-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 9 Maj 2017 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministri Milva Ekonomi. AXHENDA: STATUSI I REKOMANDIMEVE TË MBLEDHJEVE TË MËPARSHME Prezantimi ppt “Mbi Lehtësimin...
Read More >>

Mbledhja Nr. 10 – Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore

Maj 9, 2017
Mbledhja X-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 9 maj 2017 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministrja Milva Ekonomi. AXHENDA:  Statusi i Rekomandimeve të Mbledhjeve të Mëparshme të KI (ppt)...
Read More >>

Mbledhja Nr. 9 – Aftësitë e Tregut të Punës në Sektorin e BPO-ve

Shkurt 13, 2017
Mbledhja IX-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 13 shkurt 2017 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministri Milva Ekonomi. AXHENDA: Prezantim ppt “Ngritja e një industrie të fortë BPO në Shqipëri” nga...
Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)