Mbledhja Nr. 2 – Kontrolli Tatimor & Falimentimi

5 Tetor, 2015

Mbledhja e dytë e Këshillit të Investimeve u mbajt më 5 tetor 2015 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministri Arben Ahmetaj.

 AXHENDA :
KONTROLLI TATIMOR

PDF- Propozime për përmirësimin e proçesit të kontrollit tatimor (ppt)

PDF- Gjetjet Kryesore të Anketës për Kontrollin Tatimor(ppt)

PDF- Raport Përmbledhës

PDF- Dokument Pune mbi Kontrollin Tatimor

PROJEKT-LIGJI MBI FALIMENTIMIN

PDF- Prezantim dhe Diskutim i Projekt-Ligjit Mbi Falimentimin (ppt)

PDF- Risitë e Projekt-Ligjit Mbi Falimentimin

PDF- Proçesverbali i Mbledhjes

 

PDF- Vendimet e Mbledhjes

 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council