Mbledhja Nr. 3 – Informaliteti

15 Dhjetor, 2015

Mbledhja e tretë e Këshillit të Investimeve u mbajt më 15 dhjetor 2015 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministri Arben Ahmetaj.

AXHENDA :
STATUSI I REKOMANDIMEVE TË MBLEDHJEVE TË MËPARSHME TË KI (ppt)
INFORMALITETI

PDF- Informaliteti- Sfidë e Përbashkët Qeveri-Sipërmarrje (ppt)

PDF- Rezultatet e Anketës Online Mbi Informalitetin (ppt)

PDF- Sugjerime: Informaliteti, Sfidë e Përbashkët Qeveri-Sipërmarrje

PDF- Dokument Pune mbi Informalitetin

PDF- Matrica e Rekomandimeve

PROÇESVERBALI I MBLEDHJES
VENDIMET E MBLEDHJES

PDF- Vendimet e mbledhjes

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council