Mbledhja Nr. 8 – Mbi Rimbursimin e TVSH-së

23 Nëntor, 2016

Mbledhja VIII-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 23 Nëntor 2016 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministri Milva Ekonomi.

AXHENDA:
STATUSI I REKOMANDIMEVE TË MBLEDHJEVE TË MËPARSHME

Prezantimi ppt “Mbi Rimbursimin e TVSH-së”

Nota Teknike

Matrica e Rekomandimeve

Temat e KI për 2017

PROÇESVERBALI I MBLEDHJES
VENDIMI I MBLEDHJES VIII

 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council