Mbledhje XX – COVID-19 mbi Biznesin

14 Prill, 2020

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)