MBLEDHJA NR. 6 – PËR FORMALIZIMIN NË BUJQËSI

Mbledhja e gjashtë e Këshillit të Investimeve u mbajt më 29 qershor 2016 në ambjentet e Hotel Tirana International, kryesuar nga Ministrja Milva Ekonomi.

AXHENDA :
Statusi i Rekomandimeve të Mbledhjeve të Mëparshme të KI (ppt)
Për Formalizimin në Bujqësi: Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të TVSH-së dhe Nxitja e Investimeve

Për Formalizimin në Bujqësi: Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të TVSH-së dhe Nxitja e Investimeve (ppt)

Nota Teknike

Matrica e Rekomandimeve

MINUTAT E MBLEDHJES
VENDIMET E MBLEDHJES

Vendimet e mbledhjes