Metodologjia e Punës

Mënyra si Sekretariati përgatit Notat Teknike (NT).

 

Metodologjia e Punes

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council