Metodologjia e Punës

Mënyra si Sekretariati përgatit Notat Teknike (NT).

 

Metodologjia e Punes

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Nisma e Evropës Qendrore (CEI).