Search
Close this search box.

Newsletter

Buletini Informativ | 2018

Shqetësimet e sektorit privat të trajtuara gjatë vitit 2018

Buletini Informativ | 2017

Këshilli i Investimeve një platformë e orientuar drejt rezultateve për dialog të qëndrueshëm

Buletini Informativ | 2016

Këshilli i Investimeve një katalizator për debatin e hapur dhe konstruktiv të qeverisë së biznesit

Buletini Informativ | 2015

Këshilli i Investimeve, një Urë lidhëse mes Qeverisë dhe Biznesit