Nota Teknike

NOTË TEKNIKE “INOVACIONI NË SIPËRMARRJE, SI NJË SFIDË PËR RRITJEN E KONKURRUESHMËRISË DHE NXITËS I RRITJES EKONOMIKE – MARS 2021

PDF- Notë Teknike

NOTË TEKNIKE “PRODHIMI I BRENDSHËM, ZËVENDËSIMI I IMPORTEVE DHE NXITJA E INVESTIMEVE NË AGRO-PËRPUNIM MBI RIMËKËMBJEN EKONOMIKE POST-COVID-19 – TETOR 2020

PDF- Notë Teknike

SUGJERIME MBI RIMËKËMBJEN EKONOMIKE POST-COVID-19 – QERSHOR 2020

PDF- Notë Teknike

MBI BASHKEVEPRIMIN BIZNES-BASHKI – JANAR 2020

PDF- Notë Teknike

MBI POTENCIALET E INVESTIMEVE DHE SEKTORËT PRIORITARË – TETOR 2019

PDF- Dokument për Diskutim

MBI SIGURINE JURIDIKE TË PRONËS – MAJ 2019

PDF- Notë Teknike

MBI INSPEKTIMET – JANAR 2019

PDF- Notë Teknike

MBI FORMALIZIMIN DHE KONKURRUESHMËRINË NË TURIZËM – TETOR 2018

PDF- Notë Teknike

KUADRI LIGJOR MBI INVESTIMET, DEBATET DHE SFIDAT – QERSHOR 2018

PDF- Dokument Përmbledhës

MBI FUNKSIONIMIN E PLATFORMËS E-LEJET – JANAR 2018

PDF- Notë Teknike

VROJTIM MBI ADMINISTRIMIN TATIMOR & INFORMALITETIN – DHJETOR 2017

PDF- Notë Teknike

MBI LEHTËSIMIN E PROÇEDURAVE DOGANORE – MAJ 2017

PDF- Notë Teknike

 AFTËSITË E TREGUT TË PUNËT NË SEKTORIN E BPO-VE (RISI ALBANIA – AVASANT) – SHKURT 2017

PDF- Notë Teknike

MBI RIMBURSIMIN E TVSH-së – NËNTOR 2016  

PDF- Notë Teknike

PËR FORMALIZIMIN NË BUJQËSI – QERSHOR 2016

PDF- Notë Teknike

INCENTIVAT PER NXITJEN E INVESTIMEVE – PRILL 2016

PDF- Notë Teknike

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE – MARS 2016

PDF- Dokument Pune

INFORMALITETI – DHJETOR 2015

PDF- Dokument Pune 

KONTROLLI TATIMOR – TETOR 2015

PDF- Dokument Pune 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council