Publikime

Sfidat e Investimeve

25 Dhjetor, 2020

Flet Drejtuesja e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve, Diana Leka (Angoni)

 

Parësore mbetet reforma në drejtësi dhe konsolidimi i institucioneve, zgjedhjet e ndershme, si dhe dalja nga pandemia që ende kushtëzohet nga të papritura dhe rimëkëmbja ekonomike në vitin 2021. Sektorët prioritarë…

 

2020-a ka qenë i vështirë për vendin, pas tërmetit dhe pasojave të paprecedenta pas krizës së Covid-19.

Znj. Diana Leka, Drejtuesja …

Read More >>

Vizioni për të kaluar krizën

24 Shtator, 2020

Opinion-eksperti

 

 Vizioni për të kaluar krizën

 

Nga Dr. Diana Leka (Angoni)

Drejtore e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve*

 

Ekosistemi i Sipërmarrjes, modeli i bashkëpunimit Triple Helix – dhe kriza globale sanitare e shkaktuar nga COV-19 kerkojnë  një moment reflektimi por edhe urgjence mbi nevojën e  bashkëveprimit të integruar dhe sistemik mes qeverisë-universiteteve-biznesit. Të pasurit e një vizioni të qartë, angazhimi serioz  dhe transmetimi i …

Read More >>

Këshilli i Investimeve – një platformë efektive dialogu publik-privat

30 Prill, 2020

Intervistë e Drejtores së Sekretariatit të KI, znj. Diana Leka në Revistën Bankieri.

Që nga krijimi i tij, KI ka trajtuar problematika me ndikim të drejtpërdrejt në klimën e investimeve, ai: informaliteti, kontrolli tatimor, ankimimi administrativ, nxitësit e investimeve, inspektimet, siguria e pronës, etj.

Çfarë përfaqëson Këshilli i Investimeve (KI)?

Këshilli i Investimeve, ështe një platformë dialogu publik-privat (themeluar mbi një memorandum bashkëpunimi …

Read More >>

Informaliteti i lartë i ekonomisë dhe përdorimi i ulët i kartave dhe terminaleve bankare

31 Janar, 2020

Intervistë e Drejtores së Sekretariatit të KI, znj. Diana Leka në Revistën Bankieri.

Niveli i informalitetit, sidomos në qytetet bregdetare, mbetet veçanërisht problematik, ndaj dhe bizneset operojnë në informalitet, e për këtë arsye, ndoshta nuk parapëlqejnë të instalojnë POS-e, për të fshehur xhiron, por edhe si pjesë e konkurrencës së pandershme.

Informaliteti ka qenë një nga shtyllat kryesore të punës sonë që …

Read More >>

Sfidat e Shqipërisë për Investimet

27 Qershor, 2017

Flet znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të Këshillit Shqiptar të Investimeve

Në gjysmën e dytë të këtij viti, pritet që të ketë një gjallërim të investimeve private, i ndikuar dhe nga stabiliteti i pritshëm politik pas zgjedhjeve.

Por, sfida të mëdha shtrihen përpara. Në një intervistë për Buletinin e FIAA-s të muajit qershor, znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të Këshillit …

Read More >>

Intervistë e znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve nga FIAA

16 Qershor, 2017

“Shpejtësia dhe pjekuria e reformës së drejtësisë ndjekur nga profesionalizmi dhe imazhi i administratës publike janë parakushte që mund të lehtësojnë apo pengojnë çdo reformë në vend.”

 

FIAA: Cila është përshtypja juaj mbi mjedisin e biznesit/klimën e investimeve aktualisht në Shqipëri?

Ndërsa, në nivelin e politikave makro – reformat strukturore të filluara mbi energjinë, pensionet, kreditë e këqija, pronësinë e tokës, rregullat …

Read More >>

Si të nxitet sektori që mund të krijojë 50 mijë vende pune

3 Prill, 2017

Në një intervistë për Revistën Monitor, flet znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve.

Diana Leka, Kryetarja e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve thotë se ne kemi një ekonomi të orientuar nga shërbimet dhe këtu duhet të përqendrohet vëmendja. Por, ajo shton se në mënyrë që të jemi konkurrues duhet të kemi cilësi në ofrimin e shërbimeve. Nga …

Read More >>

Shqipëria, treg i vogël, por me mundësi fantastike për investitorët

18 Prill, 2016

Intervistë e Znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve

Stabilitet i politikave fiskale dhe legjislacionit, rritje e besueshmërisë në shërbimet e ofruara nga administrata ndaj biznesit dhe kthimi I besimit tek gjykatat, janë disa nga elementet kryesore ku duhet punuar në mënyrë që të rriten investimet, si të huaja ashtu dhe ato të brendshme. Për Diana …

Read More >>

Bizneset të paqarta, të thjeshtëzohen ligjet

20 Tetor, 2015

Barrë e lartë e kontrolleve tatimore, legjislacion i paqartë dhe që ndryshon shpesh, sistem apelimi jo efektiv, kapacitete të ulëta të administratës, janë disa nga ankesat kryesore të biznesit. Rrugëzgjidhjet e propozuara…

Flet Diana Leka, kreu i Sekretariatit të Këshillit të Investimeve,

Thjeshtëzoni ligjet, trajnoni inspektorët, ndiqni informalitetin dhe bizneset e paregjistruara, shpërblim për tatimpaguesit e ndershëm. Këto janë disa nga rekomandimet …

Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council