Reports from International Development Organizations

  • BERZH

Transition Report 2014

  • BERZH në partneritet me Bankën Botërore

Summary Report on the fifth round of the Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS V)

  • Komisioni i Bashkimit Evropian

Albania Progress Report 2014

  • Fondacioni “Heritage”

Economic Freedom Report 2015

  • Transparency International

Corruption Perception Index 2014

  • Banka Botërore

Doing Business 2016 – Economy Profile 2016 Albania

Doing Business 2015

  • Forumi Botëror Ekonomik

The Global Competitiveness Report 2014-2015

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)