Tryeza Konsultimi

Bashkëbisedim me Biznesin “Mbi Rimbursimin e TVSH-së” – 10 Prill 2019

Minutat e Mbledhjes

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)