Search
Close this search box.

Mbledhja Lançuese

Më 15 prill 2015, Këshilli i Investimeve në Shqipëri u lançua në një eveniment të një profili të lartë në Tiranë, i cili mblodhi vendimmarrësit kryesorë nga komuniteti i biznesit, sikurse edhe zyrtarë të lartë qeveritarë dhe përfaqësues nga institucione ndërkombëtare financiare. Qëllimi kryesor i Këshillit të Investimeve do të jetë analizimi i problematikave në fushën e investimeve dhe nxitja e investimeve vendase dhe të huaja në Shqipëri.

 AXHENDA :
Axhenda e Mbledhjes Paraprake të Këshillit të Investimeve
Dokumente

Lista e Pjesëmarrësve

Prezantim mbi Sekretariatin e Këshillit të Investimeve

Prezantimi i Axhendës nga Ministri Arben Ahmetaj

car rental tirana real estate saranda