Mbledhja Nr. 10 – Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore

9 Maj, 2017

Mbledhja X-të e Këshillit të Investimeve u mbajt më 9 Maj 2017 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministri Milva Ekonomi.

AXHENDA:
STATUSI I REKOMANDIMEVE TË MBLEDHJEVE TË MËPARSHME

Prezantimi ppt “Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore”

Nota Teknike

Matrica e Rekomandimeve

PROÇESVERBALI I MBLEDHJES
MBI KODIN E PUNËS (Përditësuar në qershor 2017)

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council