Search
Close this search box.

Buletini Informativ i KI për 2017

Sekretariati i Këshillit të Investimeve publikon Buletinin Informativ për vitin 2017, ku raportohet mbi arritjet më të rëndësishme të Këshillit të Investimeve.

Disa nga çështjet kryesore:

  • A ka Shqipëria potencial për investime të reja  – rasti i sektorit të BPO? Si duhet të jetë qasja ndaj nevojave të tregut për “Cilësi të Fuqisë Punëtore”?
  • Mbi Lehtësimin e Procedurave Doganore – Çështjet kryesore të ndeshura nga biznesi në lidhje me doganat
  • Sipas Biznesit: Informaliteti, TVSH dhe Inspektimi Tatimor në 2015-2017

Për më shumë informacion, shfletoni Buletinin Informativ të KI për 2017.