Search
Close this search box.

Procedura Tatimore dhe Doganore

Dokument Pune | Nëntor 2017

Vrojtim “Mbi disa Aspekte të Klimës së Investimeve”

Dokument Pune | Maj 2017

Mbi Lehtësimin e Procedurave Doganore

Dokument Pune | November 2016

Mbi Rimbursimin e Tatimit të Vlerës së Shtuar (TVSH) 2015-2016

Dokument Pune | September 2015

Për Përmirësimin e Procesit të Kontrollit Tatimor